Laboratoř

Laboratoře kontroly kvality firmy Biomedica, spol. s r. o., pracují v režimu Správné Výrobní Praxe a jsou pravidelně inspektovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Laboratoře disponují moderními kvalifikovanými přístroji a nabízí své služby zejména v následujících oblastech:
 

- stanovení distribuce velikosti částic u emulzí na přístroji Malvern Mastersizer 3000
 

- stanovení osmolality roztoku osmometrem Knauer K-7400
 

- stanovení optické otáčivosti polarimetrem Anton Paar MCP 200
 

- stanovení hustoty digitálním hustoměrem
 

- stanovení viskozity kapalin rotačním viskozimetrem Brookfield
 

- stanovení indexu lomu digitálním refraktometrem KERN v rozsahu 1,3330 - 1,5400
 

- UV-Vis spektroskopie v rozsahu 200 – 1000 nm
 

- FT-NIR spektroskopie v rozsahu 10000 – 4000 cm-1
 

- stanovení počtu kontaminujících částic pod hranicí viditelnosti dle Ph.Eur. na přístroji AccuSizer 780
 

Od roku 2018 provádíme analýzy na nově pořízených přístrojích popis zde
 

Pokud však poptáváte jiné analýzy, neváhejte nás přesto kontaktovat – jsme vybaveni řadou dalších přístrojů a uvedené analýzy jsou jen částí našeho portfolia. Budete zajisté příjemně překvapeni cenou nabízených analýz! Poskytujeme také množstevní slevy při větším počtu vzorků. Napište nám a vyžádejte si nezávaznou cenovou nabídku !
 Biomedica, spol. s r.o. IČ: 44265859 Telefon: 257 084 205 Otevírací doba: Pondělí 7:00 - 16:00
Pekařská 8 DIČ: CZ44265859 Fax: 235 518 702   Úterý - Čtvrtek 7:00 - 15:30
155 00  Praha 5     E-mail: info@bio-medica.eu   Pátek 7:00 - 15:00
        www.bio-medica.eu