Laboratoř

Laboratoře kontroly kvality firmy Biomedica, spol. s r. o., pracují v režimu Správné Výrobní Praxe a jsou pravidelně inspektovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Laboratoře disponují moderními kvalifikovanými přístroji a nabízí své služby zejména v následujících oblastech:
 

- stanovení distribuce velikosti částic u emulzí na přístroji Malvern Mastersizer 3000
 

- stanovení osmolality roztoku osmometrem Knauer K-7400
 

- stanovení optické otáčivosti polarimetrem Anton Paar MCP 200
 

- stanovení hustoty digitálním hustoměrem
 

- stanovení viskozity kapalin rotačním viskozimetrem Brookfield
 

- stanovení indexu lomu digitálním refraktometrem KERN v rozsahu 1,3330 - 1,5400
 

- UV-Vis spektroskopie v rozsahu 200 – 1000 nm
 

- FT-NIR spektroskopie v rozsahu 10000 – 4000 cm-1
 

- stanovení počtu kontaminujících částic pod hranicí viditelnosti dle Ph.Eur. na přístroji AccuSizer 780
 

Pokud však poptáváte jiné analýzy, neváhejte nás přesto kontaktovat – jsme vybaveni řadou dalších přístrojů a uvedené analýzy jsou jen částí našeho portfolia. Budete zajisté příjemně překvapeni cenou nabízených analýz! Poskytujeme také množstevní slevy při větším počtu vzorků. Napište nám a vyžádejte si nezávaznou cenovou nabídku !
 

kontakt: Ing. Václav Dekoj, vedoucí laboratoří

dekoj.vaclav@bio-medica.eu

telefon: 325 545 345Biomedica, spol. s r.o. IČ: 44265859 Telefon: 257 084 205 Otevírací doba: Pondělí 7:00 - 16:00
Pekařská 8 DIČ: CZ44265859 Fax: 235 518 702   Úterý - Čtvrtek 7:00 - 15:30
155 00  Praha 5     E-mail: info@bio-medica.eu   Pátek 7:00 - 15:00
        www.bio-medica.eu