Informace pro nevidomé a slabozraké

Dle § 37 odst. 3 zákona má společnost Biomedica zajištěno zpřístupnění příbalových informací léčivých přípravků ve spolupráci s organizací nevidomých a slabozrakých - Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) ve formátu přístupném nevidomým a slabozrakým občanům prostřednictvím:

  • webového portálu www.pribaloveletaky.cz
  • bezplatné zelené linky Call centra (dále jen TYFLOLINKY), a to podle konkrétního požadavku nevidomého nebo slabozrakého kontaktujícího TYFLOLINKU jedním z následujících způsobů:
    • audionahrávkou načtenou hlasovou syntézou a reprodukovanou telefonicky
    • elektronicky (e-mailem) v digitální podobě ve formátu TXT (prostý text)
    • poskytnutím textu větším kontrastním písmem dle individuálního požadavku uživatele TYFLOLINKY, nejvýše však do velikosti 18 bodů

TYFLOLINKA +420 221 462 562
 

Zpřístupnění PIL jakýmkoliv z výše uvedených způsobů je poskytováno zdarma.
 Biomedica, spol. s r.o. IČ: 44265859 Telefon: 257 084 205 Otevírací doba: Pondělí 7:00 - 16:00
Pekařská 8 DIČ: CZ44265859 Fax: 235 518 702   Úterý - Čtvrtek 7:00 - 15:30
155 00  Praha 5     E-mail: info@bio-medica.eu   Pátek 7:00 - 15:00
        www.bio-medica.eu